กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบโดยใส่บัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนแล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"


ในช่วงวันที่ 10-20 ส.ค. นี้จะมีการปรับปรุงระบบ ผู้ใช้งานอาจพบปัญหาในการใช้งานระบบบางส่วน เช่น ระบบจัดการโครงงาน PBL
นักเรียนที่มีเลขประจำตัวตั้งแต่ 46548 ขึ้นไป ยังไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้ในขณะนี้ กรุณาเข้ามาใหม่ภายหลัง

close