การแข่งขัน

Pathway Speech Contest

ในหัวข้อ

World Wildlife Conservation Day

ฟรี! ค่าสมัคร


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด

รูปแบบกิจกรรม

การพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “World Wildlife Conservation Day” โดยการอัดคลิปวิดีโอแล้วอัปโหลดคลิปส่งผ่านเวปไซต์ PathwaySpeechContest

วิธีการส่งคลิปวิดีโอเพื่อแข่งขัน