การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ติดตามข่าวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในปีการศึกษา 2566 ได้ที่นี่


นักเรียนใหม่

นักเรียนที่สอบเข้ามาใหม่ และมีลำดับในการประกาศผลประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนเดิม

นักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่มีลำดับในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ศึกษารายระเอียดทั้งหมดที่ งานรับนักเรียน
เครื่องแบบและระเบียบการแต่งกายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)